Stowarzyszenie

Nasza historia

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pszczelarzy Pszczela Rodzina z Mielca, województwo podkarpackie, powstało 18 lutego 2019 roku,  w projekcie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pt:  ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II.

Stowarzyszenie Pszczelarzy Pszczela Rodzina Mielec edukacja pszczelarska ekologiczna gmina Mielec
Co robimy

Działania Stowarzyszenia Pszczelarzy Pszczela Rodzina z Mielca

  • Działania na rzecz ekologii, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  • Prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i dorosłych
  • Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu mieleckiego
  • Promocja tradycyjnego pszczelarstwa i produktów pszczelich przez udział w lokalnych wydarzeniach kulturalno – oświatowych
  • Wspieranie wiedzą wszystkich zainteresowanych założeniem pasieki.

Aby wspierać cele statutowe Stowarzyszenie Pszczelarzy Pszczela Rodzina:

  • Organizuje warsztaty z zakresu ekologii dla przedszkoli oraz szkół czy instytucji na terenie gminy Mielec
  • Organizuje konferencje specjalistyczne dla osób z branży pszczelarskiej
  • Promuje wyroby pszczelarskie
  • Promuje „Życie miodem słodzone”
  • Prezentuje sprzęt specjalistyczny
Współpraca

Wspomóż nas

Zachęcamy do wspierania działań edukacyjnych Stowarzyszenia Pszczelarzy Pszczela Rodzina

Darowizny

Przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Pszczelarzy Pszczela Rodzina wspierasz edukację dzieci

Regularne wpłaty

Przekazując, co miesiąc, drobną kwotę pomagasz w realizacji celów edukacyjnych Stowarzyszenia

Bądź mecenasem

Zapraszamy do sponsorowania edukacyjnych projektów Stowarzyszenia, abyśmy mogli dotrzeć z wiedzą ekologiczną i pszczelarską do jak największej liczby dzieci

Wspieraj działania
Stowarzyszenia Pszczelarzy Pszczela Rodzina!